Кутија со алатки
 
ikona coveceseparator
(А1) Собирање добри практики, примери, итн., превод на истите и објавување во листа достапна онлајн separator
(А2) Планирање и создавање на кутијата со алатки, превод и објавување на истата на вебseparator