За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Image Alt

Онлајн едукација

Покрај магистерските програми, нудиме онлајн програми за професионален развој во областите на менаџментот, лидерството, претприемништвото и стратегиските комуникации. Овие програми се овозможени од соработката со универзитети од Словенија, Турција и Литванија, со што студентите имаат пристап до врвни теоретичари и професионалци. До сега, ИКС има реализирано две бесплатни онлајн програми, финансирани од Еразмус+ програмата на Европската Унија.

Микромагистерски студии

Микромагистерските студии претставуваат бесплатни шестмесечни специјализирани програми за: (1) Претрпиемнички екосистем и иновациски стратегии; и (2) Дигитални комуникации и маркетинг. Програмите се идеални за почетници во претприемништвото, менаџментот и маркетингот и се реализираат во текот на 2020 година. Тие се приспособени за студенти, но и за работодавци, претприемачи, менаџери, консултанти и за било кој друг кој се интересира да ги подобри своите вештини за бизнис, лидерство и комуникации. По завршувањето на програмите, студентите добиваат по 25 ЕКТС кредити од област.

е-PROFMAN

е-PROFMAN беше бесплатна едногодишна онлајн програма програма за млади професионалци и студенти, која нудеше усоврушвање на менаџерските, лидерските и комуникациските вештини потребни за конкурентното бизнис опкружување. Програмата се состоеше од осум задолжителни и изборни онлајн курсеви, и од два настана - студентски камп и завршен семинар, кои се одржаа во текот на 2017 година. По завршувањето на програмата, студентите добија сертификат со 60 ЕКТС кредити.