За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Image Alt

Аплицирај за магистерски студии!

Конкурсот за запишување студенти на втор циклус – магистерски студии во академската 2022/2023 година е отворен! Аплицирајте преку формата подолу или со контакт на телефонскиот број (0)2 3090 004.

  Одберете магистерски студии

  Менаџирање на стратегиски комуникацииМедиумски менаџмент

  Одберете времетраење на студии

  Едногодишни студииДвегодишни студии

  Сакате да дознаете повеќе за магистерските студии?

  strategiski-kom-wide
  Менаџирање на стратегиски комуникации
  Те интересира светот на дигиталните и традиционалните комуникации? Сакаш да знаеш како најдобро да ја пренесеш својата порака? Ова е вистинската програма за тебе!
  mediumski-menadzment-wide
  Медиумски менаџмент
  Те интересира светот на медиумите и медиумската продукција? Сакаш да бидеш медиумски уредник или истражувач? Ова е вистинската програма за тебе!