fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Комуникациски стратегии

Развијте ефективни комуникациски стратегии со помош на нашиот тим на експерти.

Кампањи и лобирање

Создадете позитивно мислење за вашата организација кај вашите клучни целни групи или поттикнете промена на определена политика со наша помош.

Организирање настани

Организирање настани бара специфичен сет од вештини, кои можат да се изградат само со долгогодишно искуство. Нашиот тим е подготвен да ви го понуди своето искуство за успешна организација на настани.

Проектен менаџмент

Нашите експерти ќе ви помогнат да ги совладајте техниките и алатките на проектниот менаџмент со што ќе изградите систематски пристап во вашето управување.