За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Image Alt

Новости

Во неколкуте новинарски продолженија, новинарите од МИА - Ана Цветковска, Ангела Рајчевска и Борис Куноски, во соработка со Само прашај пишуваа за условите во кои престојуваат децата во воспитно-поправните домови.

22 професори и професионалци за животна средина и за комуникации од Македонија, Хрватска, Србија, БиХ и Албанија, на еднонеделна работилница во Загреб, ги вкрстија нивните знаења и искуства во креирањето на наставните програми за пет курсеви и финален хакатон.

Приказни за луѓе кои охрабруваат и инспирираат, за културата на живеење и за заборавени места, како и анализи за важни општествени теми. Ова се некои од завршните медиумски продукти кои ги изработија 60 учесници на првата генерација на мастер часовите за медиуми и новинарство „Подготви се за дигиталната ера“.

Преку отфрлањето на „францускиот предлог“ за кој првично се заложи премиерот и очигледно доминатен дел од нашето општество, мора да изградиме нов став со широк општествен консензус за каков било иден аранжман, којшто ќе биде заснован на темелни дискусии.

КАИРОС е меѓународно научно списание со отворен пристап и форум за размена на знаења и идеи помеѓу членови на академската заедница, истражувачи, експерти, студенти и други стручни лица од областа на медиумите и комуникациите.

Четворица средношколци ќе посетуваат едномесечна пракса во  МТВ, ТВ 24, ПлусИнфо и СДК.мк, каде под менторство на искусни новинари ќе научат повеќе за продукцијата на вести и работата во новинарска редакција.