За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Image Alt

Новости

Со потпишување на меморандум за соработка меѓу Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД), ИРЕКС, Македонскиот институт за медиуми (МИМ), Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, се означи официјалниот почеток на новиот проект за медиумска писменост „Младите размислуваат“.

Балканскиот „трол на месецот“ е поединец, група на поединци или медиум кој шири омраза на интернет врз основа на пол, етничка припадност, вера или друга категорија на различност. Балканскиот трол се избира врз основа на инциденти со говор на омраза кои се забележани во целиот регион на Западен Балкан.

ИКС беше дел од регионалната обука за обучувачи која се одржа во Белград, од 11 – 13 ноември. На обуката учествуваа повеќе од триесет претставници на граѓански организации и медиуми од Западен Балкан (Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора, БиХ и Србија) кои учеа вештини за застапување и водење на медиумски кампањи против говор на омраза.

Што сѐ тече заедно со водата во Црна Река? „Разбистри сè“ беше на терен со експертите од УХМР кои го мерат квалитетот на водите во најважната река во Пелагонија. Реката на некои места личи на отпаден канал, со фекалии, со многу лоша миризба. Резултатите од лабораторијата покажуваат присуство на тешки метали и се слични на претходните мерења. На албански јазик Metale të rënda i shkaktojnë sëmundje lumit Crna. Çka lëshohet në lumin më të rëndësishëm në Pellagoni dhe njëkohësisht dega e djathtë më e madhe e Vardarit? Мonitorimi i EPHM me vite tregon se lumi Crna është nën ndikim të madh antropogjen.

Блоговите опфаќаа различни теми како климатски промени, енергетика, загадување на воздухот, урбанизам, важноста од подигнување на свесноста на граѓаните за овие теми и др. Во голема конкуренција, во продолжение ги презентираме победничките текстови.

Водичот за екоактивизам се фокусира на правните механизми за заштита на животната средина, екоактивизмот како граѓански ангажман, но и како да се создаваат кампањи за застапување на инцијативи од јавен интерес.