Професори биографии

доц. д-р Љупчо Ефремов

zaneta trajkoska95x95Љупчо Ефремов дипломирал психологија на Филозофскиот факултет при Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во 2005 година. На истиот факултет се здобил со звање магистер по психологија (2009) и доктор по психологија (2012). Во учебната 2004/2005 година работеше една година како демонстратор по Социјална психологија и администратор во истражувачки проекти на Институтот за психологија. Во периодот од 2006 до 2018 година работел во ГФК Скопје - компанија за истражување на пазарот, како менаџер за истражување и работење. Од јануари 2019 година работи во Индаго (компанија за истражување на пазарот) како менаџер за истражување. Во текот на својата професионална кариера, Ефремов бил вклучен во голем број консултантски и истражувачки проекти за јавни институции, приватни компании, меѓународни организации и невладини организации. Исто така, тој посетувал различни обуки од областа на применетите истражувања. Неговото искуство во образованието вклучува предавања на Институтот за комуникациски студии (2019-денес), Универзитетот во Американ колеџ Скопје (2014-денес) и на Високата школа за новинарство и односи со јавноста (2011-2014).

вон. проф. д-р Димитар Ковачевски

zaneta trajkoska95x95Димитар Ковачевски e доктор по економски науки. Специјализирал дигитален маркетинг на Харвард бизнис школата и по успешно завршување на Европскиот колоквиум за претприемништво на Техничкиот универзитет во Минхен, тој станал EFER EEC алумни. Неговите главни интереси се маркетинг менаџмент, интегрирани маркетинг комуникации, развој на бизнис и стратешко управување со брендови.

Во текот на 20-годишната професионална кариера, работел во Македонски Телеком, бил член на Групацијата Дојче Телеком Маркетинг и држел разни високи раководни позиции: директор на Центарот за управување со продажба, директор за маркетинг комуникации и односи со јавноста, директор за комуникации и директор за продажба. Во периодот од 2008 до 2016 година бил член на Меѓународниот комитет за комуникации и Комитетот за меѓународни брендови на Дојче Телеком. Во 2017 година беше назначен за извршен директор во one.VIP, член на Групацијата Телеком Австрија. Во 2018 година го ко-основаше и е член на управниот одбор на првата компанија за производство на фотоволтаични соларни модули во Македонија. Тој е член на oдборот на Институтот за истражување и развој ПРОТИНК, Скопје.

Тој е вонреден професор на Факултетот за бизнис економија и менаџмент на Универзитетот Американ колеџ во Скопје и раководител на одделот за маркетинг. Предава Вовед во маркетинг, маркетинг менаџмент, управување со продажба и стратешко управување со брендот на постдипломски и постдипломски студии на Универзитетот Американ колеџ во Скопје.

м-р Славица Биљарска Мирчески

zaneta trajkoska95x95Славица Биљарска Мирчески е магистер по односи со јавност и граѓански активист. Веќе петнаесет години им помага на граѓанските организации нивните цели и активностите да бидат видливи. Таа ги надградува своите истражувачки способности со учество во регионални и меѓународни тимови за истражувачки проекти. Во моментов работи како консултантка и обучувачка за односи со јавноста за неколку граѓански организации и компании во земјата. Нејзин посебен интерес се онлајн односи со јавноста, развивање и спроведување стратегии за односи со јавност и градење бренд. Таа е меѓу креаторите и е коорганизатор на првата конференција  за интернет маркетинг и онлајн односи со јавноста во Македонија „AllWeb“.

м-р Марко Трошановски

zaneta trajkoska95x95Марко Трошановски е директор на Институтот за демократија Societas Civilis во Скопје. Дипломирал на отсекот Политички науки на Правниот факултет во Скопје во групата на Јавно мислење и масовни комуникации. Магистрирал на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при УКИМ во групата на Комуникации. Во академската 2008/09 година како Фулбрајт стипендист остварува истражувачки престој на Универзитетот во Канзас. Моментално е докторант на Правниот факултет, отсек политички студии.

Бил предавач на Високата школа на новинарство и односи со јавноста и бил ангажиран како демонстратор и асистент на Политички науки при УКИМ и на Европскиот универзитет Скопје по предметите Медиуми и политика, Јавно мислење и масовни комуникации и Вовед во комуникациски теории.

Во 2008 работел како истражувач во Debate Watch- Commission of Presidential Debates на претседателските дебати во САД и како гостин истражувач на Факултетот за новинарство и масовни комуникации на Универзитетот во Канзас.

Како свои академски интереси ги има политичката комуникација и комуникациските теории. Член е на NCA –National Communication Association.

доц. д-р. Марјан Николов

marjan nikolov 120x120Марјан Николов има докторирано на Економскиот факултет во Љубљана, Словенија, а магистрирано меѓународна економија и финансии на Економскиот факултет во Рејкјавик, Исланд. Тој е претседател на Центарот за економски анализи и независен консултант. Активно работи во повеќе економсми области, како макроекономско моделирање, економетрија и статистика, фискална децентрализација и јавно-приватно партнерство. Работел на градење на капацитетите на јавната администрација и на локалната власт во Република Македонија преку разгледување и реинженеринг на даночните постапки, нализа на фискалните капацитети, подготовка на стратегии и физибилити студии итн. Николов работел како предавач на неколку факултети во Македонија, автор е на повеќе публикации и бил учесник на голем број конференции, семинари и обуки.

Професори

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15