Организации

unesco   Магистерските студии на Институтот за комуникациски студии се реализираар под чадорот на Катедрата на УНЕСКО за медиуми, дијалог и заемно разбирање. основана во 2011 година при основачот на ИКС, Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Катедрите на УНЕСКО (UNESCO Chairѕ) и универзитетските мрежи (UNITWIN networks) имаат примарна цел да ги зајакнуваат капацитетите на високообразовните и истражувачките институции, преку размена на знаење и споделување искуства, во духот на меѓународната солидарност.
     
     
gampil   Развивањето на Програмата за медиумска писменост на ИКС се зајакнува со вмрежувањето на неговиот основач, Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во Глобалната алијанса за партнерства за медиумска и информациска писменост (Global Alliance for Partnership on Media and Information Literacy - GAPMIL), иницирана од УНЕСКО, Алијансата на цивизации при ОН (UNAoC), УНИЦЕФ, Фондацијата Отворено општество, ИРЕКС, Европската Комисија и други агенции при ОН.
     
     
ejc001   Европскиот новинарски центар дава поддршка и е партнер во различни проекти кои ИКС ги реализира за унапредување на состојбата во новинарството и медиумите, како во рамки на неговата Програма за медиумска писменост.
     
     
unicef   Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје го поддржа конкурсот „Изрази се преку медиумите“ којшто таргетира талентирани средношколци во областа на медиумите и се реализира во рамки на Програмата за медиумска писменост на ИКС.
     
     
  ИКС соработува со Македонскиот институт за медиуми во промовирањето, развојот и примената на професионалните и етичките стандарди во областа на новинарството и медиумите, како и во унапредувањето на вештините и знаењата на медиумските професионалци.
     
     
  Институот за комуникациски студии и Центарот за истражувачко новинарство „Скуп“ соработуваат на оставрување на заедничките цели за развивање на професионалните стандарди во медиумите и особено во унапредувањето, поддршката и поттикнувањето на истражувачкото новинарство.
     
     
 

Друштвото за истражување М-Проспект и ИКС потпишаа договор за реализирање на заеднички истражувачки проекти со кои се придонесува во заштитата, професионализацијата и унапредувањето на комуникациите и односите со јавноста.

     
     
  Институт за демократија „СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС“
     
     
  Младински образовен форум
     
     
  ЕЛСА Македонија
     
     
  НВО НОВУС
     
     
lexo al organizacii 180x75   LEXO
     
     
NewsBomb organizacii 180x75   Newsbomb
     
     
Albeu al organizacii 180x75   Albeu
     
     
European Movement Albania organizacii 180x75   European Movement Albania
     
     
IDM Albania organizacii 180x75   Institute for Democracy and Mediation
     
     
AIIS organizacii 180x75   Albanian Institute for International Relations
     
     
Politiko organizacii 180x75   Politiko
     
     
kosovo 2 0 organizacii 180x75   КОСОВО 2.0
     
     
Tlegrafi organizacii 180x75   TELEGRAFI
     
     
QKSS organizacii 180x75   Kosovo Centre for Security Studies
     
     
sbunker organizacii 180x75   SBunker
     
     
riinvest organizacii 180x75   RIINVEST
     
     
NoviStandard organizacii 180x75   Novi Standard
     
     
CeSID organizacii 180x75   CESID
     
     
Medija Centar organizacii 180x75   Media Centre
     
     
vreme organizacii 180x75   Vreme
     
     
krik organizacii 180x75   KRIK - Mreža za istraživanje kriminala i korupcije
     
     
pcnen organizacii180x75   PCNEN
     
     
fos media organizacii 180x75   FOS Media
     
     
Vijesti organizacii 180x75   VIJESTI
     
     
green home organizacii 180x75   GREEN HOME
     
     
Meia Plan organizacii 180x75   Media Plan
     
     
raskrinkavanje organizacii 180x75   Raskrinkavanje
     
     
CIN organizacii 180x75   CIN
     
     
sarajevo times organizacii 180x75   www.sarajevotimes.com
     
     
frontal organizacii 180x75   Frontal Magazin
     
     
Vijece za stampu organizacii 180x75   Press Council BiH

 

stopdezinformacii