Доколку сакаш да се информираш за актуелните активности на Институтот за комуникациски студии и редовно да ги добиваш онлајн материјалите што ги продуцира ИКС, пријави се за месечниот информатор.