Професори биографии

Scientific Associate Meri Karanfilovska, PhD

meri karanfilovska

Dr. Meri Karanfilovska graduated from the Department of Marketing at the Faculty of Economics in Skopje, where she received her master’s degree in Marketing in Nonprofit Organizations. In 2014 she defended the doctoral thesis "The role and significance of social marketing and its application in the Republic of Macedonia", submitted at the Institute of Economics in Skopje.

The last 15 years she has participated in a number of projects realized by the Macedonian Institute for Media and the School of Journalism and Public Relations and she seeks professional challenges in the application of marketing, however this time they are adapted to the rules for working in the non-profit sector and working in this field resulted with the idea of ​​deeper scientific research and professional development that resulted in several scientific papers.

научен соработник д-р Жанета Трајкоска

zaneta trajkoska95x95Д-р Жанета Трајкоска дипломирала новинарство на Интердисциплинарните студии на новинарство на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, во 1996 година. Завршила магистерски студии „Комуникација и менаџмент за културни политики“ на Универзитетот „Лумса“ во Рим, Италија, во 2004 година, на тема: “Медиумската концентрација и неговото влијание врз плурализмот во медиумите“. Докторската дисертација на тема: „Карактеристики и значење на спинингот во креирањето на медиумската реалност и неговото појавување во Македонија“, ја има одбрането на политички студии на Правниот факултет во Скопје.

Како новинар почнува да работи од 1993 година, најпрво во радио „Нома“, па потоа во МТВ, радио „Либертас“, неделникот „Фокус“, а од 1998 година започнува да работи како лице задолжено за односи со јавноста во проекти на Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД). Во периодот од 1999 до 2001 година e Извршен директор во Македонскиот прес центар каде што е и еден од основачите, а од 2001 година работи на формирање на фондацијата Македонски институт за медиуми, каде што до почетокот на октомври 2008 година е Извршен директор. Со основањето на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста преминува во оваа високо образовна институција.

Во изминатиот период Трајкоска работела и како консултант и ПР експерт за повеќе проекти на УСАИД и на ЕУ, а во последните година е консултат на Секретаријатот за европски прашања на Владата на РМ за изготвување на комуникациски стратегии на министерствата за интегрирање на Македонија во ЕУ.

Во периодот 2006-2008 година, таа е член на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, формирана од Собранието на РМ во 2006 година. Во 2000 година престојувала на студиски престој во САД, а во минатите години континуирано учествува на европски и светски конференции за развој на медиумите и комуникациите.

Активно се служи со англискиот и италијанскиот јазик.

доц. д-р Снежана Трпевска

snezana trpevska95x95Доцент д-р Снежана Трпевска има дипломирано на Катедрата за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, а магистерски студии завршува на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, на групата Комуникации. Докторската дисертација на тема: „Карактеристиките на комплементарната употреба на повеќе методи во социолошкото истражување на телевизиските вести“, ја има одбрането на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје.      

Како истражувач, таа има учествувано во голем број проекти од областа на истражувањата на медиумите и на публиката. Има објавено неколку книги и статии и учествувала во голем број истражувачки проекти организирани од страна на Македонскиот институт за медиуми и Мрежата за медиумска професионализација од Југоисточна Европа (Southeast European Network for Media Professionalization). Била член или соработник на повеќе меѓународни истражувачки организации, меѓу кои на: Статистичката група на Европската радиодифузна унија, Групата на европски истражувачи на публиката (GEAR), Европското друштво за истражувања на јавното мислење и на пазарот (ESOMAR), Европската аудиовизуелна опсерваторија (EAO) и др.        

До јули 2009 година беше вработена во Советот за радиодифузија, на местото Раководител на Секторот за истражувања и долгорочен развој. Како медиумски експерт, таа беше вклучена во изработката на Законот за радиодифузната дејност од 2005 година и соработуваше со Одделот за медиуми на Советот на Европа и со Одделот за аудиовизуелни медиуми на Европската комисија за различни прашања поврзани со имплементацијата на европската регулатива од аудиовизуелната област.     

На ИКС ги предава предметите Методи на истражување и Планирање на истражување. Истражување на медиумите и публиката и Истражување на стратегиските комуникации. Раководител е на Катедрата на УНЕСКО за медиуми, дијалог и заемно разбирање, формирана при Високата школа во јуни 2011 година.

 

доц. д-р Јасмина Миронски

jasmina mironski1Доцент д-р Јасмина Миронски дипломирала на интердисциплинарните студии по новинарство на Правниот факултет во Скопје, а магистерскиот труд го одбрани на Економскиот институт во Скопје на тема „Улогата на односите со јавноста и  влијанието на медиумите во масовното комуницирање“. Таа е дописник на агенцијата „Франс Прес“ од 1991 година. Работела како новинар репортер, водител и уредник во Радио Скопје, водела осумчасовна програма во живот, била репортер во првите контактни програми на Македонската телевизија, продуцент на најпрестижната телевизиска агенција World Wide Television News (WTN), дописник на словенечкиот магазин TELEX, новинар и уредник во весникот „Нова Македонија“ во времето на распадот на бивша Југославија.

Известувала како воен репортер од Словенија и Хрватска, ги следела сите поважни настани поврзани со дисолуцијата на земјата, кризите во Косово и Македонија. Соработувала со телевизиската куќа CNN, весниците Die Welt, Los Angeles Times, неделникот Newsweek, и други медиуми во светот.

Четири години била уредник на агенцијата Макпрес и соработувала со други светски медиуми. Автор е на монографија и книга за Мајка Тереза за што е добитник на наградата 13 Ноември за најдобро публицистичко дело во 2001 година што ја доделува град Скопје.

Како стипендист на фондацијата „Сорос“ престојувала во Лондон каде работела во билтенот War Report, а потоа како стипендист на Европската комисија во Париз пишувала за магазинот Europe, и истовремено работела како дописник на приватната телевизија А1 и весникот „Нова Македонија“.

Еден е од основачите на весникот „Време“, а од 2000 година постојан соработник на Македонскиот институт за медиуми (МИМ), во делот на програмите поврзани со новинарство и односите со јавноста. Учесник е на бројни семинари и конференции кај нас и во светот и дел од повеќе ПР обуки и консултанстки програми.