Cooking in progress..

Treading Post

Колку време поминувате на Твитер

Истражувајќи ги навиките на корисниците на социјалните мрежи ги прашавме испитаниците дали имаат активни профили на социјалните мрежи, а тие имаа прилика да дадат повеќе одговори.

Имаш дилема кои комуникациски алатки да ги користиш?

Дознај кои се разликите помеѓу традиционалните и дигиталните медиуми и комуницирај поефективно.

Најчести грешки во комуницирањето преку социјални мрежи

Управувањето на социјалните медиуми не го препуштајте некому само затоа што се разбира во технологија. Поважно е да се знае како се комуницира со целните публики.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+