Cooking in progress..

Treading Post

Дигитален активизам

Дигитален активизам е онлајн платформа каде што на едно место може да ги најдете сите ресурси на Институтот за комуникациски студии изработени во различни проекти. Целта на платформата е да им овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

За полесно пребарување ресурсите се поделени по категории: комуникации, новинарство, медиумска писменост, дигитален активизам, јавен интерес и екологија.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+